Home » Download หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย PNG

Download หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย PNG

สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง กลายเป็นข่าวใหญ่ เมื่อจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา ได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์​ วัดป่าดงสว่างธรรม จ. Eager_of_know #เรื่องเล่าพระเกจิ #พระเกจิ #หลวงพ่อแสง #หลวงปู่แสง #ประวัติหลวงปู่แสง #วัดโพธิ์ชัย #พระเกจิภาคอีสานสามารถรับชม . พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง .

Download หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย PNG
À¸žà¸£à¸°à¹€à¸„ร À¸­à¸‡à¹€à¸¡ À¸­à¸‡à¸™à¸„รพนม À¸ªà¸à¸¥à¸™à¸„ร À¸¡ À¸à¸”าหาร À¹€à¸«à¸£ À¸¢à¸à¸žà¸à¸²à¸„ร À¸‘ร À¸™à¹à¸£à¸ À¸«à¸¥à¸§à¸‡à¸› À¹à¸ªà¸‡à¸§ À¸”โพธ À¸Š À¸¢ from img-196.uamulet.com

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ . ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา . สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่ทราบข่าวนี้การมรณภาพ ต่างเดินทางมา กราบ . วันนี้ (21 มี.ค.) ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด . 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันท . ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง กลายเป็นข่าวใหญ่ เมื่อจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา ได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์​ วัดป่าดงสว่างธรรม จ.

2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันท .

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ . ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา . ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่ทราบข่าวนี้การมรณภาพ ต่างเดินทางมา กราบ . พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง . สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. Eager_of_know #เรื่องเล่าพระเกจิ #พระเกจิ #หลวงพ่อแสง #หลวงปู่แสง #ประวัติหลวงปู่แสง #วัดโพธิ์ชัย #พระเกจิภาคอีสานสามารถรับชม . ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. วันนี้ (21 มี.ค.) ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด . 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันท . หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง กลายเป็นข่าวใหญ่ เมื่อจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา ได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์​ วัดป่าดงสว่างธรรม จ.

See also  40+ เสื้อกีฬา ยูเวนตุส PNG

สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา . Eager_of_know #เรื่องเล่าพระเกจิ #พระเกจิ #หลวงพ่อแสง #หลวงปู่แสง #ประวัติหลวงปู่แสง #วัดโพธิ์ชัย #พระเกจิภาคอีสานสามารถรับชม . ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ .

พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง . À¹€à¸«à¸£ À¸¢à¸à¸— À¸²à¸§à¹€à¸§à¸ªà¸ª À¸§à¸£à¸£à¸“ À¸£ À¸™à¹à¸£à¸ À¸‚ À¸¡à¸—ร À¸žà¸¢ À¸ž À¸™à¸¥ À¸²à¸™ À¸«à¸¥à¸§à¸‡à¸› À¹à¸ªà¸‡ À¸§ À¸”โพธ À¸Š À¸¢ À¹’๕๖๒ À¹„ลน À¸žà¸£à¸°à¹ƒà¸«à¸¡ Inspired By Lnwshop Com
À¹€à¸«à¸£ À¸¢à¸à¸— À¸²à¸§à¹€à¸§à¸ªà¸ª À¸§à¸£à¸£à¸“ À¸£ À¸™à¹à¸£à¸ À¸‚ À¸¡à¸—ร À¸žà¸¢ À¸ž À¸™à¸¥ À¸²à¸™ À¸«à¸¥à¸§à¸‡à¸› À¹à¸ªà¸‡ À¸§ À¸”โพธ À¸Š À¸¢ À¹’๕๖๒ À¹„ลน À¸žà¸£à¸°à¹ƒà¸«à¸¡ Inspired By Lnwshop Com from inwfile.com

วันนี้ (21 มี.ค.) ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด . พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง . หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง กลายเป็นข่าวใหญ่ เมื่อจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา ได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์​ วัดป่าดงสว่างธรรม จ. ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา . ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่ทราบข่าวนี้การมรณภาพ ต่างเดินทางมา กราบ . สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ .

วันนี้ (21 มี.ค.) ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด .

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่ทราบข่าวนี้การมรณภาพ ต่างเดินทางมา กราบ . ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา . สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ . Eager_of_know #เรื่องเล่าพระเกจิ #พระเกจิ #หลวงพ่อแสง #หลวงปู่แสง #ประวัติหลวงปู่แสง #วัดโพธิ์ชัย #พระเกจิภาคอีสานสามารถรับชม . หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง กลายเป็นข่าวใหญ่ เมื่อจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา ได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์​ วัดป่าดงสว่างธรรม จ. ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันท . วันนี้ (21 มี.ค.) ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด . พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง .

หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง กลายเป็นข่าวใหญ่ เมื่อจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา ได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์​ วัดป่าดงสว่างธรรม จ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันท . ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. Eager_of_know #เรื่องเล่าพระเกจิ #พระเกจิ #หลวงพ่อแสง #หลวงปู่แสง #ประวัติหลวงปู่แสง #วัดโพธิ์ชัย #พระเกจิภาคอีสานสามารถรับชม . ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา .

See also  12+ เลสเตอร์แชมป์ Gif

พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง . À¸ª À¸™ À¸«à¸¥à¸§à¸‡à¸› À¹à¸ªà¸‡ À¸ˆ À¸™à¸—ว À¸‡à¹‚ส À¸žà¸£à¸°à¹€à¸à¸ˆ À¸” À¸‡à¹à¸« À¸‡à¸™à¸„รพนม À¸­à¸²à¸¢ 111 À¸› À¹‚พสต À¸— À¹€à¸”ย À¸‚ À¸²à¸§à¸  À¸¡ À¸ à¸²à¸„
À¸ª À¸™ À¸«à¸¥à¸§à¸‡à¸› À¹à¸ªà¸‡ À¸ˆ À¸™à¸—ว À¸‡à¹‚ส À¸žà¸£à¸°à¹€à¸à¸ˆ À¸” À¸‡à¹à¸« À¸‡à¸™à¸„รพนม À¸­à¸²à¸¢ 111 À¸› À¹‚พสต À¸— À¹€à¸”ย À¸‚ À¸²à¸§à¸  À¸¡ À¸ à¸²à¸„ from static.posttoday.com

ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา . ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่ทราบข่าวนี้การมรณภาพ ต่างเดินทางมา กราบ . วันนี้ (21 มี.ค.) ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด . สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. Eager_of_know #เรื่องเล่าพระเกจิ #พระเกจิ #หลวงพ่อแสง #หลวงปู่แสง #ประวัติหลวงปู่แสง #วัดโพธิ์ชัย #พระเกจิภาคอีสานสามารถรับชม . ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ . ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันท .

พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง .

หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง กลายเป็นข่าวใหญ่ เมื่อจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา ได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์​ วัดป่าดงสว่างธรรม จ. ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา . Eager_of_know #เรื่องเล่าพระเกจิ #พระเกจิ #หลวงพ่อแสง #หลวงปู่แสง #ประวัติหลวงปู่แสง #วัดโพธิ์ชัย #พระเกจิภาคอีสานสามารถรับชม . พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง . 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันท . สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. วันนี้ (21 มี.ค.) ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด . ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ . ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่ทราบข่าวนี้การมรณภาพ ต่างเดินทางมา กราบ .

Download หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย PNG. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่ทราบข่าวนี้การมรณภาพ ต่างเดินทางมา กราบ . สิ้นพระเกจิดังแห่ง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม หลวงปู่แสง จันทวังโส สิริอายุ 111 ปี 91 พรรษา หลังมีอาพาธด้วยโรคชรา. ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต. พระครูอุดมรังสี หรือ “หลวงปู่แสง จนฺทวํโส” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม และอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง . ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลัง หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม อายุ 111 ปี 91 พรรษา .

ลูกศิษย์หลวงปู่แสง จันทวังโส หรือ พระเทพมงคลวัชรโรดม พระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บโพนตูม หมู่ 4 ต หลวงปู่แสง. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่ทราบข่าวนี้การมรณภาพ ต่างเดินทางมา กราบ .

See also  Best hosting for wordpress knownhost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *